Określanie adresów MAC dla ustawień zapory (Firewall)

Możesz określić, czy urządzenie ma zezwalać lub odrzucać komunikację z urządzeniami o danym adresie MAC.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Filtr Adresu MAC>.
3
Wybierz <Filtr wychodzących> lub <Filtr przychodzących>.
Aby ograniczyć dane wysłane z urządzenia do komputera, wybierz <Filtr wychodzących>.
Aby ograniczyć dane odebrane z komputera, wybierz <Filtr przychodzących>.
4
Dla <Użyj Filtru> ustaw <Włącz>, wybierz <Domyślna Polityka> i naciśnij na <Zapisz>.
Dla <Domyślna Polityka>, wybierz <Odrzuć>, aby zezwolić na komunikację wyłącznie z urządzeniami, których adres MAC określono w <Adresy Wyjątki> w kolejnym punkcie lub wybierz <Zezwól>, aby odrzucić próbę takiej komunikacji.
Jeżeli wybrano <Odrzuć> dla <Domyślna Polityka>, ograniczenia nie obowiązują wysyłania do adresów multiemisyjnych i emisyjnych.
5
Wprowadź adresy wyjątków naciśnij <OK>.
Określ adresy MAC, które mają być traktowane wyjątkowo dla opcji <Domyślna Polityka> wybranej w poprzednim punkcie.
Można zarejestrować do 100 adresów wyjątków dla <Filtr wychodzących> i <Filtr przychodzących>.
Edycja adresów wyjątków
Na ekranie wyświetlanym w punkcie 4, wybierz adres wyjątku, który ma być edytowany i naciśnij na <Edytuj>, aby wyświetlić ekran edycji.
6
Naciśnij przycisk <OK>.
7
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.
7W6K-0H0