Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory (Firewall)

Aby zapobiec ryzyku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do urządzenia z zewnątrz, należy skonfigurować filtr pakietowy, który ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
7W6K-0FX