Drukowanie raportów i list

Możesz drukować raporty i listy, aby sprawdzić informacje, takie jak całkowita liczba skopiowanych stron, wyniki komunikacji oraz ustawienia urządzenia.

Drukowanie raportu z informacjami o liczbie skopiowanych i wydrukowanych stron

Raport licznika
Istnieje możliwość wydrukowania raportu z informacjami o całkowitej liczbie skopiowanych i wydrukowanych stron oraz raportu o całkowitej liczbie stron zeskanowanych i przesłanych faksem.
Lista licznika stron
Możesz wydrukować listę, aby sprawdzić całkowitą liczbę stron*, które zostały skopiowane, wydrukowane oraz zeskanowane zgodnie z NI wydziału. Aby wydrukować tę listę, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Logowanie do urządzenia
* W tym raporcie liczby są oparte o skopiowane lub wydrukowane strony danego arkusza. Przykładowo, licznik wyświetli 1, jeżeli drukujesz na jednej stronie danego arkusza i odpowiednio 2, jeżeli drukujesz na obu stronach danego arkusza.

Drukowanie listy historii eksploatacji

Po naciśnięciu przycisku  (Monitor stanu) wyświetlony zostanie ekran Monitor stanu, który umożliwia sprawdzenie historii eksploatacji dla każdej funkcji, takiej jak kopiowanie, drukowanie, wysyłanie wiadomości e-mail, wysyłanie/odbieranie faksów/I-faksów, przechowywanie plików w „Zaawansowana przestrzeń” itp. Na tym ekranie można również wydrukować historię eksploatacji dla każdej funkcji.
Jeśli w kolumnie „REZULTAT” na wydrukowanej liście pojawi się komunikat „BŁĄD”, należy sprawdzić trzycyfrowy numer poprzedzony symbolem „#”, aby znaleźć przyczynę i rozwiązania.
Jeśli dla opcji  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania> <Zarządzanie Urządzeniem> <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> wybrane jest ustawienie <Włącz>, zadania inne niż zadania zalogowanego użytkownika są wyświetlane jako „***” i nie można ich wykonywać. Jeżeli użytkownik zaloguje się jako administrator, wyświetlone zostaną zadania wszystkich użytkowników.
1
Naciśnij  (Monitor stanu).
2
Wyświetl historię eksploatacji każdej z funkcji i wydrukuj listę.
Rejestr kopiowania/drukowania
Rejestr wysyłania/odbierania
Rejestr wysyłania/odbierania faksu
Rejestr zapisywania

Drukowanie raportu wyników komunikacji

Możesz wydrukować wyniki wysyłania/odbierania faksu, wiadomości e-mail oraz wyniki zapisywania elementów na serwerze plików lub w Skrzynce pocztowej (pamięć tymczasowa urządzenia). Można ustawić automatyczne drukowanie raportu lub drukowanie go wyłącznie po wystąpieniu błędu. Jednakże, możesz zmienić te ustawienia tak, aby drukować wyłącznie w określonym czasie lub też nie drukować wcale. Ponadto można wysłać raport do określonego odbiorcy jako plik CSV.
Jeśli w kolumnie „REZULTAT” na wydrukowanej liście pojawi się komunikat „BŁĄD”, należy sprawdzić trzycyfrowy numer poprzedzony symbolem „#”, aby znaleźć przyczynę i rozwiązania.
Jeśli dla opcji  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania> <Zarządzanie Urządzeniem> <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> wybrane jest ustawienie <Włącz>, zadania inne niż zadania zalogowanego użytkownika są wyświetlane jako „***” i nie można ich wykonywać. Jeżeli użytkownik zaloguje się jako administrator, wyświetlone zostaną zadania wszystkich użytkowników.
Raport zarządzania połączeniami
Można ustawić automatyczne drukowanie raportu lub wysyłanie go w postaci pliku CSV do odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej po osiągnięciu określonej liczby wyników komunikacji, w tym wysłanych i odebranych faksów, wiadomości e-mail, I-faksów oraz elementów zapisanych na serwerze plików lub w skrzynce pocztowej (pamięć tymczasowa urządzenia). Można również skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało raport lub wysyłało go w postaci pliku CSV o określonej godzinie.
Raport TX
Można ustawić automatyczne drukowanie raportu wyników wysyłania wraz z wysłanymi faksami, wiadomościami e-mail, I-faksami oraz elementami zapisanymi na serwerze plików lub w Skrzynce pocztowej (pamięć tymczasowa urządzenia). Można również skonfigurować ustawienie tak, aby raport był drukowany tylko jeśli wystąpi błąd. Aby wydrukować ten raport, należy zalogować się jako administrator.
Raport aktywności faksu
Urządzenie można skonfigurować tak, aby automatycznie drukowało raport dotyczący wysyłania i odbierania faksów bądź wysyłało go w postaci pliku CSV do odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej po osiągnięciu określonej liczby wysłanych lub odebranych faksów. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało raport lub wysyłało go w postaci pliku CSV o określonej godzinie.
Raport TX faksu
Możesz konfigurować urządzenie tak, aby automatycznie drukowało raport po każdym wysłaniu faksu. Można również skonfigurować ustawienie tak, aby raport był drukowany tylko jeśli wystąpi błąd.
Raport z RX faksów
Możesz ustawić automatyczne drukowane Raportu z RX faksu po każdym odbiorze faksu. Można również skonfigurować drukowanie tego raportu wyłącznie po wystąpieniu błędu.
Raport z RX Poufnej skrytki faksu
Możesz ustawić automatyczne drukowane raportu, jeżeli odebrany faks zostanie zapisany w Poufnej skrytce faksu. Można również skonfigurować to ustawienie tak, że raport nie będzie drukowany.
Raport drukarki
Można wydrukować raport na temat funkcji drukarki, takich jak lista czcionek i status.
Raport z rejestru połączeń dla informacji o urządzeniu
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie drukowało raport po osiągnięciu określonej liczby wyników dla wysyłania i odbierania informacji o urządzeniu. Możesz również skonfigurować to ustawienie tak, aby drukować raport w określonym czasie. Aby zmienić ustawienia raportu, należy zalogować się jako administrator.

Drukowanie listy ustawień

Informacje i ustawienia zarejestrowane w urządzeniu, takie jak zarejestrowani odbiorcy, ustawienia wysyłania/odbierania, ustawienia faksu, warunki przekazywania, pliki w Skrzynce pocztowej itd. mogą być drukowane w formie listy.
Listy adresów
Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej lub przypisanych do klawiszy wybierania jednoprzyciskowego można wydrukować.
Lista danych użytkownika dla TX/RX
Można wydrukować listę ustawień skonfigurowanych dla funkcji <Wyślij> i <Odbiór/Przekazanie> w menu Ustawienia/Rejestracja.
Lista danych użytkowników faksu
Można wydrukować listę ustawień skonfigurowanych dla funkcji faksu, korzystając z opcji <Wyślij> i <Odbiór/Przekazanie> w menu Ustawienia/Rejestracja.
Ustawienia przekazywania
Można wydrukować listę ustawień skonfigurowanych dla funkcji przekazywania faksu oraz I-faksu, korzystając z opcji <Odbiór/Przekazanie> w menu Ustawienia/Rejestracja. Aby wydrukować tę listę, należy zalogować się jako administrator.
Lista plików w skrzynce pocztowej
Listę tymczasowo zapisanych plików w skrzynce pocztowej urządzenia można wydrukować.
Lista ustawień sieciowych
Można wydrukować listę ustawień skonfigurowanych dla opcji <Sieć> w pozycji <Właściwości> w menu Ustawienia/Rejestracja.
Lista informacji o systemie
Możesz wydrukować listę informacji, takich jak informacje o aplikacjach MEAP oraz licencje. Aby wydrukować tę listę, należy zalogować się jako administrator.
Lista odbiorców dla wysyłania informacji o urządzeniu
Możesz wydrukować listę urządzeń zarejestrowanych jako odbiorcy wysyłania informacji o urządzeniu. Aby wydrukować tę listę, należy zalogować się jako administrator.
Lista rejestracji serwera LDAP
Możesz wydrukować listę ustawień serwera LDAP zarejestrowanych w urządzeniu. Aby wydrukować tę listę, należy zalogować się jako administrator.
Lista zasad IPSec
Możesz wydrukować listę ustawień zasad IPSec zarejestrowanych w urządzeniu. Aby wydrukować tę listę, należy zalogować się jako administrator.
7W6K-0KE