Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego (wyłącznie Seria 6000)

Istnieje możliwość regulacji drugorzędnego napięcia przenoszącego (napięcia odpowiedzialnego za transfer proszku tonera na papier) w przypadku otrzymywania zamazanego obrazu.
Jeśli dla ustawienia <2-ga strona dwustr. ark.> wybrana jest wartość <Włącz> dla papieru standardowego lub papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną a dla pozycji, a dla pozycji <Typ papieru> ustawiona jest wartość <2-ga strona dwustr. ark.>, dostosuj wartość <Tylna strona>.
Regulacje w kierunku <-> są zalecane w poniższych przypadkach
Regulacje w kierunku <+> są zalecane w poniższych przypadkach
Gramatura papieru
Mała (cienki papier)
Duża (gruby papier)
Obrazy złej jakości
Mimo że nasycenie obszarów o dużym nasyceniu jest normalne, na obszarach o niskim nasyceniu pojawiają się niewielkie, białe punkty.
Na obszarach o dużym nasyceniu pojawiają się białe punkty.
Na obszary o wysokim zabarwieniu nie jest nakładana wystarczająca ilość tonera i mogą się tam pojawiać niewielkie, mocno zabarwione punkty.
Na obszarach o niskim zabarwieniu mogą pojawić się mocno zabarwione punkty.
Na obrazach o wysokim zabarwieniu mogą pojawić się smugi o niejednolitym zabarwieniu wzdłuż kierunku podawania.
Części o wysokim zabarwieniu mogą nie być wystarczająco zabarwione.
Obrazy o wysokim zabarwieniu mogą być niejednolite w zabarwieniu.
Kontury na obrazach o wysokim zabarwieniu mogą być rozmazane.
7W6K-0KJ