Sprawdzanie statusu oraz rejestrów

Możesz skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby sprawdzić status dokumentów oczekujących na przetwarzanie oraz rejestry dokumentów, które już zostały przetworzone. Możesz również sprawdzić status urządzenia, taki jak informacje o błędach i pozostała ilość materiałów eksploatacyjnych.
Gdy używane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, można ograniczać użytkownikom wykonywanie działań na zadaniach innych użytkowników na ekranie <Monitor stanu>. <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>

Sprawdzanie statusu zadań kopiowania/drukowania

Możesz sprawdzić status dokumentów oczekujących na skopiowanie lub wydrukowanie. Możesz również wykonać jeden dokument przed innymi lub anulować dokument.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] w [Copy/Print]

Wybór funkcji

Wybierz funkcję, którą chcesz sprawdzić i naciśnij [Display].

Przyciski robocze

[Cancel]: Kopiowanie lub drukowanie zostaje anulowane. Anulowany dokument zostanie usunięty i nie ma możliwości jego odzyskania.
[Print Next]: Dokument będzie drukowany bezpośrednio po zakończeniu aktualnego zadania.
[Pause]: Dokumenty drukowane z poziomu komputera zostaną zatrzymane. Nie można zatrzymać aktualnie kopiowanych dokumentów. Naciśnij na [Resume], aby wznowić drukowanie zatrzymanego dokumentu.

Ikona dokumentu

Naciśnij na ikonę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat dokumentu.

Sprawdzanie statusu wysłanych/odebranych dokumentów

Możesz sprawdzić status faksów i wiadomości e-mail, oczekujących na wysłanie, odebranych faksów i faksów oczekujących na przekazanie. Możesz również anulować proces wysyłania i odbierania dokumentów.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] w [Send] lub [Receive]

Wybór funkcji

Wybierz funkcję, którą chcesz sprawdzić i naciśnij [Display].

[Cancel]

Wysyłanie lub odbieranie zostanie anulowane. Anulowany dokument zostanie usunięty i nie ma możliwości jego odzyskania.

Ikona dokumentu

Naciśnij na ikonę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat dokumentu.

Sprawdzanie statusu zapisanych dokumentów

Możesz sprawdzić status dokumentów oczekujących na zapisanie. Możesz również anulować proces zapisywania dokumentów.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] w [Store]

[Cancel]

Zapisywanie dokumentu zostanie anulowane. Anulowany dokument zostanie usunięty i nie ma możliwości jego odzyskania.

Ikona dokumentu

Naciśnij na ikonę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat dokumentu.

Sprawdzanie rejestru zadania

Możesz wyświetlić rejestr dla dokumentów, które zostały skopiowane, wydrukowane, wysłane, odebrane lub zapisane.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Dane rejestru można eksportować i zapisywać w formie plików CSV (*.csv) na komputerze.

Wybór funkcji

Wybierz funkcję, którą chcesz sprawdzić i naciśnij [Display]. Wyświetlane funkcje mogą się różnić, w zależności od modelu urządzenia i wyposażenia opcjonalnego.

Sprawdzanie statusu urządzenia

Możesz sprawdzić szereg informacji na temat urządzenia, na przykład informacje o błędach, ilość pozostałego papieru i tonera, informacje na temat dołączonego wyposażenia opcjonalnego oraz całkowitą ilość wydrukowanych stron.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) [Status Monitor/Cancel]  Wybierz element, który chcesz sprawdzić
7W6K-0HX