Przełączanie urządzeń do synchronizacji

W niniejszym rozdziale opisano procedurę przełączania urządzeń do synchronizacji po rozpoczęciu synchronizacji ustawień niestandardowych.

Zmiana urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie)

Zmiana zsynchronizowanego urządzenia klienckiego na urządzenie serwerowe

Aby zmienić urządzenie klienckie na urządzenie serwerowe, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Urządzenie serwerowe (urządzenie serwerowe/klienckie)
Urządzenie Klienckie
Urządzenie Klienckie
1
Zatrzymać synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
2
Utwórz dane kopii zapasowej za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Back Up]  [Network] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient). Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
3
Zatrzymać synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie). Ustawienia uruchamiania synchronizacji
4
Rozpocząć synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie). Ustawienia uruchamiania synchronizacji
5
Przywrócić dane kopii zapasowej z punktu 2 za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie). Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
6
Zmienić adres serwera docelowego za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego, a następnie rozpocząć synchronizację ustawień niestandardowych. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Po skonfigurowaniu synchronizacji urządzenia klienckie należy uruchomić ponownie.

Zmiana niezsynchronizowanego urządzenia klienckiego na urządzenie serwerowe

Aby zmienić nowe urządzenie na urządzenie serwerowe, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Urządzenie serwerowe (urządzenie serwerowe/klienckie)
Urządzenie Klienckie
Urządzenie Klienckie
Jeżeli urządzenie jest użytkowane w charakterze urządzenia serwera/klienta, zaleca się wcześniejsze zatrzymanie działania funkcji [Synchronize Custom Settings (Client)].
1
Utwórz dane kopii zapasowej za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Back Up]  [Network] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient). Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Jeśli nie można uzyskać dostępu do [Synchronize Custom Settings (Server)], należy użyć danych wcześniejszej kopii zapasowej.
2
Rozpocząć synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie). Ustawienia uruchamiania synchronizacji
3
Przywrócić dane kopii zapasowej z punktu 1 za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie). Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
W sytuacji wymiany urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient) na nowe zalecane jest zastosowanie tych samych ustawień sieciowych (takich jak adres IP czy nazwa hosta), co w przypadku poprzedniego urządzenia.
Jeśli ustawienia sieciowe (adres IP i nazwa hosta) nowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie) różnią się od ustawień poprzedniego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie), konieczne jest ponowne ustawienie docelowego urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie) z urządzenia klienckiego.

Zmiana urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient), gdy funkcja kopii danych jest włączona

W sytuacji przywracania kopii danych na nowym urządzeniu serwerze

Poniższa procedura omawia przywracanie serwera, w którym wymieniono nośnik pamięci itp.
Urządzenie serwerowe (urządzenie serwerowe/klienckie)
Urządzenie Klienckie
Lokalizacja docelowa kopii
1
W interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient) kliknij kolejno pozycje [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Replication]  [Stopped], aby zatrzymać kopiowanie danych.
Jeżeli synchronizacji nie można zatrzymać, gdyż urządzenie serwer nie działa itp., wykonywanie czynności opisanych w bieżącym punkcie nie jest konieczne.
2
W interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient) kliknij kolejno pozycje [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Recovery Using Replicated Data]  wybierz urządzenie, które będzie pełniło funkcję lokalizacji docelowej kopii  przywróć dane kopii.
Jeżeli adres IP i nazwa hosta urządzenia serwera nie zostały zmienione, wykonywane czynności opisanych w kolejnych punktach nie jest wymagane.
3
Zatrzymać synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
4
Zmienić adres serwera docelowego za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego, a następnie rozpocząć synchronizację ustawień niestandardowych. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Po skonfigurowaniu synchronizacji urządzenia klienckie należy uruchomić ponownie.

W sytuacji wykorzystania urządzenia pełniącego wcześniej funkcję lokalizacji docelowej kopii jako nowego urządzenia serwera

W poniższej procedurze opisano sposób wykorzystania drukarki wielofunkcyjnej firmy Canon używanej uprzednio do zapisu kopii danych jako urządzenia serwera.
Urządzenie serwerowe (urządzenie serwerowe/klienckie)
Urządzenie Klienckie
Lokalizacja docelowa kopii
1
W interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwera (urządzenie serwer/klient) kliknij kolejno pozycje [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Replication]  [Stopped], aby zatrzymać kopiowanie danych.
Jeżeli synchronizacji nie można zatrzymać, gdyż urządzenie serwer nie działa itp., wykonywanie czynności opisanych w bieżącym punkcie nie jest konieczne.
2
Włącz synchronizację w obszarze [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) obsługującym urządzenie skonfigurowane jako lokalizacja docelowa kopii (nowe urządzenie serwer). Ustawienia uruchamiania synchronizacji
3
Zatrzymać synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
4
Zmienić adres serwera docelowego za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) każdego urządzenia klienckiego, a następnie rozpocząć synchronizację ustawień niestandardowych. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
Po skonfigurowaniu synchronizacji urządzenia klienckie należy uruchomić ponownie.
W sytuacji braku możliwości zatrzymania funkcji kopii danych na urządzeniu serwerze
Jeżeli funkcji kopii danych nie można zatrzymać z poziomu urządzenia serwera, ponieważ ono nie działa itp., urządzenia wybranego poprzednio jako lokalizacja docelowa kopii nie można wybrać ponownie przy użyciu innego urządzenia serwera. Włącz synchronizację w roli urządzenia serwera w obszarze [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) obsługującym urządzenie pełniące funkcję lokalizacji docelowej kopii, a następnie zatrzymaj synchronizację w obszarze [Synchronize Custom Settings (Server)]. Ustawienia uruchamiania synchronizacji

Zmiana urządzenia klienckiego

Aby zmienić urządzenie klienckie na nowe urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Urządzenie serwerowe (urządzenie serwerowe/klienckie)
Urządzenie Klienckie
Urządzenie Klienckie
1
Zatrzymać synchronizację za pomocą [Synchronize Custom Settings] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) docelowego urządzenia klienckiego. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
Jeśli nie można uruchomić urządzenia klienckiego, należy usunąć docelowe urządzenie klienckie za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie).
2
Konfigurowanie synchronizacji na nowym urządzeniu klienckim. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
Jeśli synchronizacja nie została prawidłowa zatrzymana na urządzeniu klienckim lub jeśli urządzenie klienckie nie zostało usunięte za pomocą [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) urządzenia serwerowego (urządzenie serwerowe/klienckie), to urządzenie klienckie będzie traktowane jako będące nadal w użyciu.
7W6K-0K0