Anulowanie drukowania

Możesz anulować drukowanie przed jego zakończeniem. Możesz również anulować zadanie drukowania z poziomu panelu sterowania urządzenia. Sprawdzanie statusu i historii drukowania
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki wyświetlaną na pasku zadań.
Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona
Otwórz folder drukarki i kliknij albo dwukrotnie kliknij ikonę urządzenia.
2
Wybierz dokument do anulowania i naciśnij [Document]  [Cancel].
Jeżeli nie możesz odnaleźć dokumentu, który chcesz anulować, dokument został już przesłany do urządzenia. W takim wypadku, nie możesz anulować drukowania z poziomu komputera.
3
Kliknij [Tak].
Drukowanie jest anulowane.
1
Naciśnij na ikonę drukarki wyświetlaną na pasku zadań (Dock).
2
Wybierz dokument do anulowania i naciśnij [Delete] lub .
Drukowanie jest anulowane.
7W6K-09K