Regulacja poziomu zabarwienia

Można wyraźniej skanować oryginały, ręcznie regulując zabarwienie kolorów zgodnie z treścią skanowanego oryginału. Przykładowo, zwiększenie natężenia kolorów umożliwia łatwy odczyt niewyraźnych znaków zapisanych ołówkiem.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Naciśnij <Opcje> <Zabarwienie>.
5
Wyreguluj natężenie kolorów i naciśnij <OK>.
Naciśnij , aby zmniejszyć zabarwienie kolorów. Naciśnij , aby zwiększyć zabarwienie kolorów.
Aby dostosować zabarwienie tła
Można wysyłać/przechowywać wyraźne dokumenty, takie jak gazety lub dokumenty z kolorowymi tłami. Naciśnij <Aut.>, aby automatycznie wyregulować zabarwienie tła.
Naciśnij <Wyreguluj>, aby ręcznie wyregulować zabarwienie tła, a następnie wyreguluj zabarwienie tła każdego koloru za pomocą opcji <Wyreguluj Każdy Kolor>.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
7W6K-0AJ