Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość)

Można skanować obraz z wyraźnymi konturami i liniami dzięki zwiększeniu ostrości lub zmiękczyć obraz poprzez obniżenie ostrości. Należy skorzystać z tej funkcji, jeżeli chcesz wyostrzyć niewyraźny tekst lub wykres lub zredukować efekt mory (migotliwy, falujący kształt) i wygładzić obraz końcowy.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Naciśnij <Opcje> <Ostrość>.
5
Wyreguluj ostrość i naciśnij <OK>.
Aby wyostrzyć niewyraźny tekst, zmień tę opcję na <Wysoki>.
Aby zredukować efekt mory podczas skanowania oryginałów zawierających wydrukowane fotografie, takich jak magazyny lub broszury, zmień ustawienie tej opcji na <Niskie>.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
7W6K-0AK