Wysyłanie/zapisywanie o określonej godzinie

Można wcześniej zeskanować oryginały i wysłać/zapisać je o określonej godzinie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij <Opcje> <Opóźnione wysyłanie>.
6
Wprowadź czas wysyłania/zapisywania i naciśnij na <OK>.
Wprowadź czas w formie czterocyfrowej. Przykładowo: 5 minut po 7, wprowadź 0705, natomiast 18 minut po 23, wprowadź 2318.
7
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
8
Naciśnij  (Start).
Oryginały są skanowane i wysyłane/zapisywane o określonej godzinie.
Możesz sprawdzić na ekranie <Monitor stanu>, czy wysyłanie/zapisywanie zostało zakończone, czy jeszcze nie. Sprawdzanie statusu i rejestru zeskanowanych dokumentów
Do wysyłania z opóźnieniem można zarezerwować maksymalnie 64 zadań. Jednak aktualna liczba zadań wysyłania, które obsługuje urządzenie, może być mniejsza niż 64 — to zależy od poniższych warunków:
Gdy w tym samym czasie wysyłanych jest wiele dokumentów
Gdy wysyłane są duże dokumenty
Jeżeli duża część zasobów pamięci jest używana przez Skrzynkę pocztową oraz Skrytki komunikatów wchodzących Faksu/I-faksu
7W6K-0C2