<Regulacja Jakości Obrazu>

Określ regulację jakości obrazu dla kopiowania i drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Automatyczna regulacja gradacji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli gradacja na wydruku znacznie różni się od tej z oryginału, to ustawienie korekcji umożliwia dostosowanie wydruków tak, że będą on bardziej zbliżone do oryginału. Regulacja gradacji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczna, Stopn. Regulacja>
(Wyłącznie Seria 8700)
Jeśli wybrano ustawienie <Pełna regulacja>:
Wybór papieru, <Rozpocznij Wydruk>, <Rozpo. skano.>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <Skrócona Regulacja>:
<Start>
<Automatyczna, Stopn. Regulacja>
(Wyłącznie Seria 6700 / Seria 4700)
Wybór papieru, <Rozpocznij Wydruk>, <Rozpo. skano.>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Automatyczna, Stopn. Regulacja>
(Wyłącznie Seria 6000)
Gdy wybrano opcję <Grup. po rodz. papieru> w menu <Poziom dopasowania>:
<Zwykły>, <Gruby 1>, <Gruby 2-7>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <Pełna regulacja>:
Wybór papieru, <Rozpocznij Wydruk>, <Rozpo. skano.>
Jeśli wybrano ustawienie <Skrócona Regulacja>:
<Start>
<Poziom dopasowania>: <Prosty>, <Grup. po rodz. papieru>
<Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wyświetlona zostanie opcja <Skrócona Regulacja>
Zaleca się wybrać <Pełna regulacja> jeżeli zamierzasz wykonać automatyczną regulację gradacji. Wybierz <Skrócona Regulacja> dla wykonania szybkiej, lecz niepełnej regulacji urządzenia, przeprowadzanej pomiędzy okresowymi, pełnymi regulacjami.
Strony testowe nie są wliczane do całkowitej liczby wykonanych kopii lub wydruków.

<Skoryguj zabarwienie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli gęstość wydruków znacznie różni się od oryginału, funkcja ta pozwoli wyregulować gęstość skanowania tak, że będą one bardziej zbliżone do oryginału. Regulacja poziomu zabarwienia
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Skoryguj zabarwienie>
<Kopiuj/Skanuj i Zapisz (Skryt. Pocztowa)>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
<Czarno-biały skan dla Wyślij/Skanuj i zapisz (Inne niż skr. poczt.)>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
<Kolor. skany dla wysył./skan. i zapisu (inne niż Skryt. Pocztowa)>: <Jasne>, <Ciemne> (9 poziomów)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Korekcja Cieniowania> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli w różnych obszarach obrazu zabarwienie drukowanych kolorów nie jest równomierne, korekta pozwala je wyrównać. Korekcja niejednolitej gęstości (wyłącznie Seria 6000)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja Cieniowania>
Jeśli wybrano ustawienie <Korekta Densytometrem>:
<Rozpocznij Wydruk>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <Korekcja Wizualna>:
<Dokł. Regul.>, <Wznów pocz. ustawienia>, <Przywróć poprzednie ust.>, <Strona wydruku testowego>
Jeśli wybrano ustawienie <Korekcja skanera>:
<Rozpocznij Wydruk>

<Dokładna regul. zmniejszania/powiększania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Jeżeli format skopiowanego obrazu znacznie różni się od formatu oryginału, precyzyjna regulacja zostanie przeprowadzona tak, aby wyniki drukowania były bardziej zbliżone do formatu dokumentu oryginalnego. Regulacja formatu obrazu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dokładna regul. zmniejszania/powiększania>
<X>:
-1,0% do 0% do +1,0% (w przyrostach co 0,1%)
<Y>:
-1,0% do 0% do +1,0% (w przyrostach co 0,1%)
Tak
Tak
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia wzorca symulowania kolorów> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie wzoru symulacji kolorów umożliwia uzyskanie wydruków charakteryzujących się płynniejszą gradacją i gładszymi krawędziami. Ustawienie wzoru symulacji kolorów (wyłącznie Seria 6000)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wzorca symulowania kolorów>
<Wzorzec 1>, <Wzorzec 2>, <Wzorzec 3>, <Wzorzec 4>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
7W6K-0LJ