<Kopia>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji kopiowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Do pojedynczego przycisku można przypisać kilka ustawień, które są często używane podczas kopiowania. Do przycisku można przypisać również nazwę. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>
<M1> do <M9>: <Zapisz>, <Zmiana nazwy>, <Usuń>, <Sprawdź Zawartość>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Ustawienia ulubione

<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można wybrać, czy wyświetlany ma być ekran z potwierdzeniem podczas przywoływania ustawień z sekcji Ustawienia ulubione.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmień ustawienia domyślne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Kopia>. Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień ustawienia domyślne>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Możesz rejestrować/zmieniać tryby pod klawiszami skrótów wyświetlanymi na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz zarejestrować funkcje często używane z <Opcje> i <Ustawienia ulubione>. Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz skróty opcji>
Skrót 1: Każdy tryb, <Wykańczanie>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 2: Każdy tryb, <Dwustronny>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 3: Każdy tryb, <Zabarwienie>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 4: Każdy tryb, <Typ oryginału>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 5: Każdy tryb, <Kopiuj kartę ID>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skróty są rejestrowane oddzielnie dla <Normalne Kopiowanie> i <Ekspresowe Kopiowanie>.
<Normalne Kopiowanie> i <Ekspresowe Kopiowanie> można zmieniać w <Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.>.
Można zarejestrować pięć skrótów dla <Normalne Kopiowanie> i sześć skrótów dla <Ekspresowe Kopiowanie>.

<Automatyczne Układanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie może automatycznie zmieniać tryb wykańczania na <Układanie (Kolej. Stron)>, gdy oryginały są umieszczane w podajniku. Możesz również wybrać ustawienie <Przesunię.>, jeśli do urządzenia dołączono produkt opcjonalny obsługujący Tryb przesunięcia. Funkcja ta jest użyteczna podczas wykonywania wielu kompletów kopii, ponieważ nie trzeba pamiętać o wybieraniu trybu Wykańczanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczne Układanie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
<Przesunięcie w tym samym czasie> (Opcja dostępna, jeżeli dla opcji <Automatyczne Układanie> wybrano ustawienie <Włącz>)
<Włącz>, <Wyłącz>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Jeśli taca wyprowadzająca nie obsługuje Trybu przesunięcia wybranego w ustawieniach tacy wyprowadzającej, kopie nie będą wyprowadzane na tacę wyprowadzającą zgodnie z zastosowanymi opcjami, gdy włączono <Przesunię.>. Wykonaj jedną z poniższych procedur, by rozwiązać ten problem.
Wyłącz <Przesunięcie w tym samym czasie> w ustawieniach automatycznego układania.
W ustawienia tacy wyjściowej określ tacę wyprowadzającą, która obsługuje Tryb przesunięcia. <Output Tray Settings>
Ręczne wyłącz <Układanie> przed wykonaniem zadania.

<Priorytet Orientacji Obrazu> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Gdy dla Priorytetu zorientowania obrazu ustawisz <Włącz> urządzenie zawsze będzie wykonywać kopie z zachowaniem tej samej orientacji co oryginał. Zależnie od ustawionego trybu kopiowania, ma zapobiegać kopiowaniu oryginałów „do góry nogami”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet Orientacji Obrazu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Gdy dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, obraz do skopiowania jest automatycznie obracany o 90 stopni zgodnie z orientacją papieru, jeśli orientacja oryginału różni się od orientacji papieru załadowanego w urządzeniu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
W następujących sytuacjach funkcja Orientacja automatyczna nie jest stosowana nawet wtedy, gdy wybrano ustawienie <Włącz>:
Przy powiększaniu oryginałów formatu A4 lub A5 do formatu A3 na papierze do kopiowania
Gdy opcja <Oryginały o róż. formacie> jest włączona, a dla opcji <Wybierz Papier> wybrano ustawienie <Automatycznie>
Obracać można jedynie obrazy o standardowych formatach oryginałów, lecz nie większe niż A4 przy wielkości kopia/oryginał równej 100%.

<Tryb Wydruku Fotografii> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można aktywować tryb Drukowanego obrazu. Jeżeli tryb ten jest ustawiony w pozycji <Włącz>, można wybrać <Wydrukowany obraz> lub <Wydruk fotografii> dla jakości obrazu podczas kopiowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb Wydruku Fotografii>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Zapisz Zdalne Urządz. dla Kopii Kaskadowej> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można zarejestrować drukarkę dla drukowania kaskadowego oraz sprawdzić jej informacje, a także usunąć zarejestrowane drukarki. Kopiowanie z wykorzystaniem dwóch, wielofunkcyjnych drukarek Canon (Kopiowanie kaskadowe) (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Zdalne Urządz. dla Kopii Kaskadowej>
<Zapisz>, <Szczegóły>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
Jeżeli dla <Użyj IPv4> w <Ustawienia IPv4> w <Właściwości> ustawiono <Wyłącz>, nie można zarejestrować drukarki kopiowania kaskadowego.
Ustaw ten sam NI wydziału oraz PIN, jak w przypadku drukarki kopiowania kaskadowego. (Patrz Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów)
Nie możesz usunąć drukarki kopiowania kaskadowego podczas jej eksploatacji.
Możesz skonfigurować do siedmiu drukarek kopiowania kaskadowego.

<Czas Wygasł dla Połączenia Kopii Kaskadowej> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby po upływie określonego czasu i braku reakcji ze strony drukarki, kopiowanie kaskadowe zostało wstrzymane. Czas można ustawić w zakresie od 5 do 30 sekund, w jednosekundowych przyrostach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Wygasł dla Połączenia Kopii Kaskadowej>
5 do 30 s.
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Zadania dla których skończył się limit czasu (czyli nie zostały odebrane przez drukarkę) są usuwane.

<Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Możesz nadać priorytet prędkości (zamiast precyzji) podczas kopiowania z podajnika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Oddzielanie zadań między grupami>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Podczas kopiowania dwóch lub większej ilości kopii z wykorzystaniem opcji <Grupuj (Te same strony)> w menu <Obróbka wykańczająca> możesz wstawić arkusze pomiędzy grupy poszczególnych stron. Jeżeli wybierzesz <Włącz>, wybierz źródło papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie zadań między grupami>
<Włącz>, <Wyłącz>
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0R6