<Wstrzymane>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji wstrzymania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj Funkcji Wstrzymania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wstrzymane>
Użytkownik może ustawić, czy funkcja Wstrzymania zadania ma być używana.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Funkcji Wstrzymania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wstrzymane>
Można zaprogramować po upływie jakiego czasu wstrzymane zadania zostaną automatycznie usunięte.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu>
0 (Wyłącz), 1, 2, 3, 6, 12 godz., 1, 2, 3, 7, 30 dni
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Zadania wstrzymane są automatycznie usuwane po określonym czasie albo w przypadku edycji etykiety zadania albo wykonania operacji na zadaniu.

<Zapisz Dane PS/PDF do Wstrzymania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wstrzymane>
Można ustawić zapisywanie zadań z danymi PS/PDF, które są wykonywane z protokołem LPR, w kolejce wstrzymania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Dane PS/PDF do Wstrzymania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wstrzymane>
Można określić domyślne ustawienie opcji <Usuń po wydrukowa.> na ekranie wstrzymania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0SL