Custom Settings

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Copies>
1 do 9999
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Feed Source>
<Aut.>, <Taca Wielofunkc.>, <Drawer 1> do <Drawer n>*1
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
(Wyłącznie Seria 8700)
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483mm>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
(Wyłącznie Seria 6700)
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
(Wyłącznie Seria 6000)
<A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
(Wyłącznie Seria 4700)
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. NAGAGATA 4>, <Env. NAGAGATA 40>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)
<Cienki 1>, <Cienki 2>, <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Gruby 1>, <Gruby 2>, <Gruby 3>, <Gruby 4>, <Gruby 5>, <Gruby 6>, <Kolor>, <Recyklingowany>, <Kalka kreślarska>, <Przeźroczysta>, <Nalepki>, <Klejony>, <Dziurkowany>, <Zakładka>, <Wyczyść film>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Cienki 2>, <Cienki 1>, <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Gruby 1>, <Gruby 2>, <Gruby 3>, <Gruby 4>, <Gruby 5>, <Gruby 6>, <Gruby 7>, <Kolor>, <Recykling. 1>, <Recyklin. 2>, <Recyklingowany 3>, <Dziurkowany>, <Przeźroczysta>, <Kalka kreślarska>, <Nalepki>, <Klejony>, <Jednostronnie powlekany 1>, <Jednostronnie powlekany 2>, <Jednostronnie powlekany 3>, <Dwustronnie powlekany 1>, <Dwustronnie powlekany 2>, <Dwustronnie powlekany 3>, <Zakładka 1>, <Zakładka 2>, <Zakładka 3>, <Zakładka 4>, <Koperta>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
(Wyłącznie Seria 4700)
<Cienki 1>, <Cienki 2>, <Zwykły 1>, <Zwykły 2>, <Zwykły 3>, <Gruby 1>, <Gruby 2>, <Gruby 3>, <Gruby 4>, <Gruby 5>, <Kolor>, <Recyklingowany>, <Kalka kreślarska>, <Przeźroczysta>, <Nalepki>, <Klejony>, <Dziurkowany>, <Koperta>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<Wykańczanie>: <Wyłącz>, <Układanie>, <Grupa>, <Rotate+Collate>*2, <Rotate+Group>*2, <Offset+Collate>*2*3, <Copies>, <Offset+Group>*2, <Staple+Collate>*2*4, <Staple+Group>*2*4, <Eco(Stpl-Fr)+Col>*2*5, <Eco(Stpl-Fr)+Grp>*2*5
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Wykańczanie>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Wykańczanie>: <Wyłącz>, <Układanie>, <Grupa>, <Rotate+Collate>*2, <Rotate+Group>*2, <Offset+Collate>*2*3, <Offset+Group>*2, <Staple+Collate>*2*4, <Staple+Group>*2*4, <Eco(Stpl-Fr)+Col>*2*5, <Eco(Stpl-Fr)+Grp>*2*5
<Offset Copies>: 1 do 9999
<Binding Position>: <Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Punch>
(Wyłącznie Seria 8700)
<Punch>: <On>, <Off>
<Punch Position>: <Left>, <Right>, <Top>, <Bottom>
<Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(4 Hole)>, <Puncher Unit>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Punch>
(Wyłącznie Seria 6700 / Seria 4700)
<Punch>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Punch Position>: <Lewy>, <Prawy>, <U góry>, <Dolny>
<Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(4 Hole)>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Punch>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Punch>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Punch Position>: <Lewy>, <Prawy>, <U góry>, <Dolny>
<Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finisher(4 Hole)>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Fold>*2
(Wyłącznie Seria 8700)
<Fold>: <On>, <Off>
<Fold Type>: <C-Fold>, <Z-Fold>, <Half Fold>, <Double Parallel>, <Accordion Z-Fold>, <Saddle Fold>
<Saddle Fold Sheet Together>: Jeżeli zamocowany jest moduł wykańczania broszury*6: 1 do 5, 1
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Zaginanie>*2
(Wyłącznie Seria 6700)
<Zaginanie>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Fold Type>: <Zaginanie na C>, <Zaginanie na Z>, <Zaginanie zeszytowe>
<Saddle Fold Sheet Together>: 1 do 3, 1
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Zaginanie>*2
(Wyłącznie Seria 6000 / Seria 4700)
<Zaginanie>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Fold Type>: <Zaginanie zeszytowe>
<Saddle Fold Sheet Together>: 1 do 3, 1
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Face Up/Down>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)
<Face Down>, <Face Up>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Image Refinement>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Density>*2
-8 do +8; 0
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)>*2
<High>: -8 do +8; 0
<Medium>: -8 do +8; 0
<Low>: -8 do +8; 0
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Horizontal Line Refinement>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<Wyłącz>, <Poziom 1>, <Poziom 2>, <Level 3>, <Level 4>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Vertical Line Refinement>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<Wyłącz>, <Poziom 1>, <Poziom 2>, <Poziom 3>, <Level 4>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Img Compress. Optimization>
(Wyłącznie Seria 6000)
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness>
(Wyłącznie Seria 6000)
-3 do +3; 0
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness (Photo)>
(Wyłącznie Seria 6000)
-1 do +3; 0
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Line Control>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Res. Priority>, <Grad. Priority>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Width Adjustment>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Width Adjustment>: <On>, <Off>
<Horizontal>*2: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Vertical>*2: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Advanced Smoothing>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Text>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Gradation Smoothing>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Images>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Enhance Text for B&W Print>
(Wyłącznie Seria 6000)
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekund do 300 sekund; 15 sekund
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print After Completing RIP>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Booklet>
<Booklet>: <On>, <Off>
<Book Opening>*2: <Left Opening>, <Right Opening>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Saddle Stitch>*2
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Nacisk zaginania>*2
(Wyłącznie Seria 8700)
<Włącz>, <Wyłącz>
<Saddle Press Strength>: -10 do 10; 0
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Creep Correction>*2
<Off>, <Auto>, <Correction Width>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Use Cover Inserter>*2
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)
Seria 8700: <Wyłącz>, <Inserter 1>, <Inserter 2>
Seria 6700: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Transparency Interleaving>*2
<Off>, <Blank>, <Printed>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Copy Set Numbering>*2
<Copy Set Numbering>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>*2
<5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Starting Number>*2
1 do 9999; 1
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Number Size>*2
<Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Density>*2
1 do 5; 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Number Position Vertical>*2
<Number Position Horizontal>*2
-8 mm do +8 mm; 0 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*2
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*2
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*2
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
*1 Należy zwrócić uwagę, że wyświetlona liczba szuflad różni się w zależności od modelu i zainstalowanych funkcji.
*2 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
*3 Kopie: 1 do 9999
*4 Pozycja zszywacza (Staple+Collate, Staple+Group):
Corner (Upper-L), Double (Top), Corner (Upper-R), Double (Right), Corner (Lower-R), Double (Bottom), Corner (Lower-L), Double (Left).
*5 Pozycja zszywacza (Eco(Stpl-Fr)+Col, Eco(Stpl-Fr)+Grp):
Corner (Upper-L), Corner (Upper-R), Corner (Lower-R), Corner (Lower-L).
*6 Liczba arkuszy może różnić się zależnie od rodzaju modułu wykańczania i grubości papieru.
7W6K-0R9