Imaging

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Zoom Mode>
<Off>, <Auto>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
Seria 6000: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
7W6K-0RF