PCL

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 do 104; 0 (jeśli ustawienie źródła czcionek to Internal.)
1 do 999; 1 (jeśli ustawienie źródła czcionek to Soft/External.)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 do 999,75 <point>; 12,00 <point>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 do 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 do 128 <lines>; 64 <lines>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <Inches>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
Seria 8700: 148,0 mm do 630,0 mm; 482,6 mm
Seria 6700 / Seria 4700: 148,0 mm do 630,0 mm; 431,8 mm
Seria 6000: 98,4 mm do 1200,0 mm; 457,2 mm
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
Seria 8700: 100,0 mm do 330,2 mm; 330,2 mm
Seria 6700: 100,0 mm do 297,0 mm; 297,0 mm
Seria 6000: 98,0 mm do 320,0 mm; 320,0 mm
Seria 4700: 98,0 mm do 297,0 mm; 297,0 mm
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700:
<Tekst>: <Color Tone>, <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Grafiki>:<Color Tone>, <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>: <Color Tone>, <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
Seria 6000:
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
7W6K-0RC