PS

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 do 3600 sekund; 0 sekund
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
(Wyłącznie Seria 6000)
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700:
<Tekst>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Grafiki>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
Seria 6000:
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
(Wyłącznie Seria 6000)
85% do 115%; 100%
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
(Wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
<-10%>, <-5%>, <Standardowy>, <+5%>, <+10%>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
7W6K-0RE