Raport Wydruków

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<PCL>*1
<Strona Konfiguracji>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Lista Czcionek>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<PS>*1
<Strona Konfiguracji>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Lista Czcionek>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Strona Testowa RGB>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Strona Testowa CMYK>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Diagram Kolorów RGB>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Diagram Kolorów CMYK>
(Wyłącznie Seria 6000)
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
*1 W zależności od modelu, może pojawić się tylko wtedy, gdy opcja jest zainstalowana, a wymagane elementy podane.
7W6K-0R8