<Ust. zdalnego faksu dla TX>

Określ ustawienia na urządzeniu klienckim dla funkcji zdalnego faksu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Adres serwera zdalnego faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Określ adres IP albo nazwę hosta urządzenia działającego jako serwer zdalnego faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Adres serwera zdalnego faksu>
Wprowadź adres IP albo nazwę hosta
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Przekroczenie czasu TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Jeżeli urządzenie skonfigurowane jako serwer zdalnego faksu nie odpowiada przez czas ustawiony w opcji Przekroczenie czasu TX, zadanie zdalnego faksowania zostaje anulowane.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przekroczenie czasu TX>
1 do 24 do 99 godzin (w jednogodzinnych przyrostach)
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Liczba Linii TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Istnieje możliwość ustalenia liczby linii, które mogą zostać wybrane w czasie wysyłania zdalnego faksu. Ustaw liczbę linii telefonicznych taką samą, jak liczba linii podłączonych do urządzenia skonfigurowanego jako serwer zdalnego faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Liczba Linii TX>
1 do 4 linii
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wybierz priorytet linii>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Możesz określić linię, która ma być wykorzystywana podczas wysyłania zdalnego faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz priorytet linii>
<Aut.>, <Linia 1> do <Line n>*1, <Priorytet TX>*2, <Zakazane TX>*2
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wyświetla zgodnie z liczbą linii zarejestrowaną w opcji <Liczba Linii TX>.
*2 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.

<Użyj IP faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Można określić, czy korzystać z faksów IP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IP faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia trybu połączenia IP faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>
Możesz określić tryb komunikacji, która ma być wykorzystywany podczas wysyłania faksów IP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia trybu połączenia IP faksu>
<Użyj intranetu>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Użyj bramki VoIP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0RY