<Ustawienia Zabezp. Skrytki>

Określ ustawienia zabezpieczeń skrzynki pocztowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>  <Ustawienia Zabezp. Skrytki>
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Wyłącz>, ustawienia opcji <Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki> nie mogą być zmieniane.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0SE