<Ustawienia Skrytki Pocztowej>

Określ ustawienia skrzynki pocztowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>
Możesz ustawić kod PIN i nazwę skrzynki pocztowej oraz określić czas, po którym pliki ze skrzynki pocztowej będą usuwane automatycznie. Określanie ustawień skrzynki pocztowej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe>
<Nr skrytki>: 00 do 99
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<Zapisz Nazwę Skr. Poczt.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<PIN>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<Czas do automatycz. usunięcia dokumentu>: 0 = Wyłącz/1, 2, 3, 6, 12 godz./1, 2, 3, 7, 30 dni
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<Ust. URL Wysył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Box Settings
<Zainicjuj>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>
Skonfiguruj ustawienia, które stosowane są zbiorczo dla wszystkich skrzynek pocztowych.

<Ustawienia Zabezp. Skrytki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>
Określ ustawienia zabezpieczeń skrzynki pocztowej.

<Tryb Wydruku Fotografii> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Skrytki Pocztowej>
Możesz wybrać, czy używać trybu Wydruk fotografii. W przypadku zaznaczenia opcji <Włącz> można wybrać <Wydrukowany obraz> lub <Wydruk fotografii> na ekranie <Typ oryginału>, aby wyregulować jakość obrazu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb Wydruku Fotografii>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Box Settings
7W6K-0SA