<Ustawienia Skanowania i Zapisu>

Określ wspólne ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Wspólne>  <Ustawienia Skanowania i Zapisu>
Możesz zarejestrować często wykorzystywane ustawienia pod przyciskiem urządzenia. Mogą one być później wykorzystane podczas zapisywania. Możesz również przypisać przyciskowi ulubioną nazwę i sprawdzić zarejestrowane ustawienia. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Podczas rejestrowania ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>
<Zapisz>, <Zmiana nazwy>, <Usuń>, <Sprawdź Zawartość> (<M1> do <M9>)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings

<Zmień ustawienia domyślne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Wspólne>  <Ustawienia Skanowania i Zapisu>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Skanuj i zapisz>.
Podczas rejestrowania ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień ustawienia domyślne>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
7W6K-0S8