<Ustawienia Sieciowe>

Określ ustawienia sieciowe używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały lub używane przechowywane pliki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Miejsca Sieciowego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Sieciowe>
Możesz również zarejestrować Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE lub serwer Windows jako zewnętrzne dane referencyjne. Łączenie z innymi urządzeniami
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Miejsca Sieciowego>
<Zapisz> (<Nazwa>, <Protokół>, <Lokalizacja>), <Edytuj> (<Nazwa>, <Protokół>, <Lokalizacja>), <Szczegóły>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokół dla Zewnętrznego Odwołania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Sieciowe>
Możesz wybrać protokół wykorzystywany podczas uzyskiwania dostępu do Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE lub do serwera Windows otwartego zewnętrznie. Łączenie z innymi urządzeniami
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Protokół dla Zewnętrznego Odwołania>
<SMB>: <Włącz>, <Wyłącz>
<WebDAV>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Sieciowe>
Możesz potwierdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny podczas uzyskiwania dostępu do Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE lub do serwera Windows. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna). Łączenie z innymi urządzeniami
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Dodaj poz. do weryfikacji>: <CN>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Metoda ustawiania folderu osobistego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Sieciowe>
Folder osobisty to indywidualny folder, z którego może korzystać użytkownik zalogowany za pomocą funkcji zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Foldery współdzielone i serwery plików mogą być określane i używane jako folder Prywatne. Konfiguracja katalogów prywatnych
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda ustawiania folderu osobistego>
<Folder domowy>, <Zapisz dla każdego użytkownika>, <Użyj serwera logowania>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Folder domowy>:
<Ustaw>, <Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>
<Ustaw>: <Protokół>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nazwa hosta>, <Ścieżka katalogu>
Jeśli wybrano ustawienie <Użyj serwera logowania>:
<Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.>
Folder osobisty jest folderem współdzielonym przez następujące ekrany.
<Skanuj i wyślij>
<Sieć> w <Skanuj i zapisz>
<Sieć> w <Dostęp do zapisanych plików>
7W6K-0SH