<Kompletne usunięcie danych z HDD>

Określ ustawienia dla funkcji całkowitego wymazywania funkcji usuwania danych z nośnika pamięci.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Całkowite Usunięcie Danych z Tward. Dysku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Kompletne usunięcie danych z HDD>
Wybierz, czy automatycznie usuwać niepotrzebne dane z nośnika pamięci. Usuwanie niepotrzebnych danych z nośnika pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Całkowite Usunięcie Danych z Tward. Dysku>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Timing of Deletion>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Kompletne usunięcie danych z HDD>
Wybierz, kiedy usuwać niepotrzebne dane. Usuwanie niepotrzebnych danych z nośnika pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Usunięcia>
<W Trakcie Trwania Zadania>, <Po Zakończeniu Zadania>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Nadpisz Metodę dla Trybu Usuwania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Kompletne usunięcie danych z HDD>
Istnieje możliwość ustalenia trybu Usuwania oraz ilości powtórzeń usuwania danych. Usuwanie niepotrzebnych danych z nośnika pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Nadpisz Metodę dla Trybu Usuwania>
<Raz z 0 (zerowymi) danymi>, <Raz z Losowymi Danymi>, <3 razy losowymi danymi>, <Standard DoD>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0U9