<Tryb Limit Funkcji>

Określa ustawienia używane do ograniczenia korzystania z wyposażenia opcjonalnego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Tacka A urządzenia wykańczającego> (wyłącznie Seria 6000 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć tackę wyprowadzającą A urządzenia wykańczającego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tacka A urządzenia wykańczającego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Tacka A/B Urządzenia Wykańczającego> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6000 / Seria 4700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć Tacę wyprowadzania A/B modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tacka A/B Urządzenia Wykańczającego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Tacka A/B/C Urządzenia Wykańczającego> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć Tacę wyprowadzania A/B/C modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tacka A/B/C Urządzenia Wykańczającego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Urządz. Wykańcz.-Zespół Gł. Zszywającej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć moduł zszywania zeszytowego modułu wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Urządz. Wykańcz.-Zespół Gł. Zszywającej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Zespół Zaginający> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć moduł składania papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zespół Zaginający>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Dziurkacz Urządzenia Wykańczającego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Tryb Limit Funkcji>
Wybierz, czy wyłączyć moduł dziurkacza zainstalowany w module wykańczania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dziurkacz Urządzenia Wykańczającego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
7W6K-0U3