<Dostępność>

Określ ustawienia funkcji dostępności dla osób, które mają problemy z odczytaniem ekranu lub wprowadzaniem danych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Klawisza Powtórzeń>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Dostępność>
Możesz ustawić czas, po którym po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza na ekranie dotykowym dany znak będzie powtarzany oraz odstęp pomiędzy tymi powtórzeniami.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Klawisza Powtórzeń>
<Standardowy>, <Trochę Wolniej>, <Wolniej>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Odwrotne wyświeltanie (Kolor)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Dostępność>
Można odwrócić kolory ekranu dotykowego. Jeżeli po dokonaniu regulacji jasności ekranu odczytanie wyświetlanych na nim treści wciąż sprawia trudność, spróbuj skorzystać z tej opcji.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Odwrotne wyświeltanie (Kolor)>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Włącz powiększanie ekranu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Dostępność>
Na ekranie <Strona główna>, a także ekranie Podstawowe funkcje każdej opcji możesz powiększyć wyświetlane treści, rozsuwając dwa palce (zbliżenie) albo zmniejszyć je, przysuwając palce do siebie (oddalenie).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz powiększanie ekranu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli dla opcji <Włącz powiększanie ekranu> wybrano ustawienie <Włącz> i użytkownik chce powiększyć lub pomniejszyć obraz podglądu zeskanowanego dokumentu lub zapisanego piku, należy użyć przycisków zbliżania/oddalania w górnej części ekranu podglądu.

<Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Dostępność>
Można określić, czy mają być używane operacje szybkiego przesunięcia palcem i zsunięcia/rozsunięcia palców.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie to nie ma wpływu na poniższe funkcje.
Operacje szybkiego przesunięcia palcem na ekranie <Wyświetl obraz>
Aplikacje MEAP
7W6K-0LF