<Ustawienia Zapory Ogniowej>

Wybierz ustawienia filtrowania pakietów, aby zezwolić na komunikację tylko urządzeniom o okreslonym adresie IP i adresach MAC.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Adres Filtra IPv4>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>
Określ ustawienia dla filtrowania adresów IPv4.

<Adres Filtra IPv6>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>
Określ ustawienia dla filtrowania adresów IPv6.

<Filtr Adresu MAC>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>
Określ ustawienia dla filtrowania adresów MAC.

<Rejestr Blokady Adresu IP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>
Wyświetla dziennik blokowania filtra adresów IP. Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rejestr Blokady Adresu IP>
<Czas>, <Typ>, <Adres IP>, <Numer Portu>, <Rezultat>, <Wyświetl Adres IP>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
7W6K-0L2