<Sieć bezprzewodowa LAN>

Określ ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>
Określ ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb WPS Przycisk>
<Tryb WPS Kod PIN>
<Inne (Ustaw ręcznie)>
<Wybierz Access Point>
Wybierz z listy punkt dostępowy i rodzaj zabezpieczenia
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Uwierzytelnianie WEP: <Wprowadź klucz sieciowy (WEP)> (<Klucz WEP>: Wprowadź klucz WEP)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Szyfrowanie WPA/WPA2-PSK: <Wprowadź klucz sieciowy (PSK)> (<PSK>: Wprowadź hasło WPA/WPA2-PSK)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Wprowadź ręcznie>
<SSID>: Wprowadź identyfikator SSID
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Ustaw. zabezpieczeń>: <Brak>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Ustaw. zabezpieczeń> (<WEP>)
<Uwierzy. IEEE 802.11> (<System otwarty>, <Klucz Współdziel.>), <Klucz WEP 1>, <Klucz WEP 2>, <Klucz WEP 3>, <Klucz WEP 4>
<Ustaw. zabezpieczeń> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Metoda szyfrowania> (<Aut.>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<informacje o sieci bezprzewodowej LAN>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>
Wyświetla informacje o ustawieniach bezprzewodowej sieci LAN. Sprawdź ustawienia i informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<informacje o sieci bezprzewodowej LAN>
<Wyśw. wsz.>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Szczegóły>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Tryb oszczędzania energii>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>
Określ, czy urządzenie ma okresowo przechodzić w tryb oszczędzania energii na podstawie sygnałów przesyłanych przez bezprzewodowy ruter sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb oszczędzania energii>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0L6