Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej

Ustaw adres IPv4 dla linii podrzędnej.
Z linią podrzędną można używać tylko adresów IPv4.

Ustawianie adresu IP

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij kolejno opcje <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej>.
3
Naciśnij <Ustawienia Adresu IP> i ustaw adres IP dla linii podrzędnej.
Można również ustawić zarówno automatyczne przypisywanie, jak i ręczne wprowadzanie. Jeśli ustawisz obie alokacje, ustaw <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> na <Wyłącz> – używany jest ręcznie wpisany adres IP, jeśli nie powiedzie się pobranie automatycznego adres IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP za pomocą DHCP
Naciśnij przycisk <DHCP>. Wybierz ten element zgodnie ze środowiskiem sieciowym bezprzewodowej sieci LAN.
W przypadku zaznaczenia opcji <DHCP> komunikacja jest przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy usługi sieciowe są świadczone, niezależnie od tego, czy środowisko może korzystać z DHCP. Zaleca się usunięcie zaznaczenia tej opcji, jeśli nie korzystasz z DHCP.
Ręczne wprowadzanie adresu IP
1
Potwierdź, że zaznaczenie opcji <DHCP> jest usunięte.
Jeśli jest zaznaczona, naciśnij przycisk, aby usunąć zaznaczenie.
2
Wprowadzić adres IP, maskę podsieci i adres bramki.
Naciśnij każdy przycisk i wprowadź wymagane ustawienie.
W przypadku łączenia się z inną siecią za pośrednictwem routera wpisz adres bramki i skonfiguruj też <Ustawienia statycznego routingu>. Konfiguracja routingu statycznego
4
Naciśnij przycisk <OK>.
5
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Tak>.
7W6K-04A