Drukowanie plików w innych urządzeniach

Możesz wykorzystać urządzenie do bezpośredniego drukowania plików zapisanych w Zaawansowana przestrzeń innej drukarki wielofunkcyjnej Canon lub zapisanych na serwerze Windows.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Sieć>.
3
Wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi w innych urządzeniach.
4
Wybierz plik i naciśnij <Drukuj>.
Jeżeli wybierzesz format PDF lub XPS, przejdź do punktu 6.
Jednocześnie można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 6 plików znajdujących się w jednym folderze.
5
Wybierz źródło papieru i naciśnij <OK>.
6
Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.
Jeżeli w punkcie 4 wybrałeś wiele plików, naciśnij <Zmień Liczbę Kopii> i wprowadź liczbę wydruków.
7
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla drukowania zapisanych plików.
Aby wydrukować plik PDF zabezpieczony hasłem, naciśnij <Opcje>  <Hasło do otw. dokum.>  <Hasło Szyfrowania> lub <Hasło Polityki>, wprowadź hasło i naciśnij <OK>. Aby drukować pliki PDF, dla których drukowanie zostało zabronione lub zmienić rozdzielczość plików PDF zezwalających wyłącznie na drukowanie w niskiej rozdzielczości, należy wprowadzić określone hasło.
8
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij <Anuluj>  <Tak>.
7W6K-0E0