Kontrollpanel

I det här avsnittet beskrivs namn och användning av knappar på kontrollpanelen.

Pekskärm

Förutom inställningsskärmbilden för varje funktion visas också felstatus på den här skärmen. Med pekskärmen

Lampdisplaybild

Displaybilden består av följande tre lampor, från vänster till höger.
:
Bearbetar/Data-indikator
Blinkar när funktioner som sänd eller utskrift utförs. Lyser med grönt sken när det finns dokument som väntar på att bearbetas.
:
Fel-indikator
Blinkar eller tänds när ett fel inträffar, t.ex. pappersstopp.
Om indikatorn Fel blinkar, följer du anvisningarna på pekskärmen.
Åtgärda pappersstopp
Rensa klammerstopp (valfritt)
Om indikatorn Fel lyser med fast rött sken ska du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
:
Huvudström-indikator
Tänds när maskinen startas. Slå på maskinen
Justera pekskärmens vinkel
7W93-00F