Rensa klammerstopp

Om ett klammerstopp uppstår kommer ett meddelande, var klammerstoppet inträffade och vilken åtgärd som krävs för att rensa det att visas på skärmen. Kontrollera var klammerstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut klammern. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta när klammerstopp ska rensas, se "Viktiga säkerhetsanvisningar" i Vanliga frågor och Tillbehör.
Kopior och utskrifter kan matas ut med tillbehör medan du rensar klammerstopp. Var försiktig när du hanterar installerade tillbehör.
Bekräfta före hantering
När klammerstopp rensas, kontrollera att maskinens lock, papperslådor och tillbehör är stängda.
7W93-029