Matare

Dokumentmatarlock

Öppna den här luckan när du tar bort original som har fastnat i dokumentmataren. Pappersstopp i dokumentmataren

Originalindikator

Tänds när du placerar original i originalmatningsfacket.

Pappersledare

Justera de här styrskenorna efter bredden på originalet.

Originalmatningsfack

Original som placeras här matas automatiskt till dokumentmataren. När två eller fler ark har placerats, kan originalen scannas kontinuerligt. Placera original

Förlängning för originalmatningsfack

Dra ut facket när du fyller på stora original.

Dokumentmatarens scanningsyta

Original i dokumentmataren scannas i det här området.

Lucka för dokumentmatarens scanningsyta

Öppna den här luckan när du rengör dokumentmatarens scanningsyta. Underhåll av huvudenheten

Originalglas

När du scannar böcker, tjocka eller tunna original eller andra original som inte kan scannas med hjälp av dokumentmataren bör du placerar dem på originalglaset. Placera original

Förlängning för originalmatningsfack

Dra ut facket när du scannar stora original för att förhindra att de hänger över kanten på dokumentmataren. Facket kan förlängas till två längder beroende på originalets format.

Originalutmatningsfack

Scannade original matas ut här.

Originalhållare

Håller ned original så att originalen matas ut på ett prydligt sätt.

Originalutmatningsindikator

Om du placerar original i mataren medan originalen från ett annat jobb ligger kvar i originalutmatningsfacket blinkar indikatorn för att påminna användaren om att originalen ligger kvar.
Tryck inte hårt på dokumentmataren om ett tjockt original, t.ex. en bok eller en tidning, placeras på originalglaset.
Placera inte föremål i utmatningsområdet för originalen. Det kan leda till skador på originalen.
Rengör regelbundet dokumentmataren och originalglaset för att få rätt utskriftsresultat. Regelbunden rengöring
7W93-00A