Placera original och fylla på papper

Detta avsnitt beskriver hur du placerar original som ska skannas och hur du fyller på papper som används för utskrift. Du kan också kontrollera detta avsnitt för information om hur du anger pappersformat och -typ för påfyllt papper.

Placera original

I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original på originalglaset och i dokumentmataren.

Fylla på papper

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper i papperslådan och i universalfacket.

Ange pappersformat och -typ

Detta avsnitt beskriver hur du anger pappersformat och -typ för papper som är ifyllt i papperskällan.
För enhetskonfigurationer med flera utmatningsdestinationer
Du kan ange utmatningsdestinationen för varje funktion under utskrift. Ange utmatningsfack för utskrivna ark
7W93-00K