Fylla på papper

Papperskälla och papperspåfyllningsmetod som ska användas varierar beroende på vilken typ och vilket pappersformat du använder. För mer information om tillgängliga papperstyper och format, se Tillgängligt papper. För att få ett optimalt utskriftsresultat måste du vara noga med att korrekt ange format och typ av papper som har fyllts på. Ange pappersformat och -typ
Innan du börjar använda något papper måste du läsa igenom föreskrifterna om papper och hur det ska förvaras. Tillgängligt papper
Att fylla på papper innan det är slut kan orsaka att flera ark matas samtidigt eller pappersstopp. Om det finns papper kvar rekommenderar vi att du väntar tills det är slut innan du fyller på mer papper.
Fyll inte på olika pappersformat eller -typer tillsammans.
7W93-00R