Stänga av maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du stänger av maskinen.
Kontrollera maskinens driftstatus innan du slår av den
Den här maskinen utför en procedur för att skydda hårddisken när maskinen stängs av. Du kan stänga av maskinen medan en process är aktiv, men följande typer av kan problem uppstå, vilket kan leda till att du förlorar eller skadar data.
Stäng inte av maskinen medan du använder fax/I-faxfunktionen. I-fax eller faxdokument kan inte skickas eller tas emot när maskinen stängs av.
Stäng inte av maskinen om meddelande <Säkerhetskopierar lagrade data fr fjärrgränssnitt...> visas på pekskärmen. Det kan medföra att maskinens lagrade data inte säkerhetskopieras.
Data som lagras i maskinen kan skadas om Avancerat utrymme (delat minne för maskinen) används av en annan Canon flerfunktionsskrivare* eller en dator omedelbart innan maskinen stängs av.
Om maskinen stängs av under scanning eller utskrift, kan ett pappersstopp uppstå.
*Endast för Canon flerfunktionsskrivare som har stöd för Avancerat utrymme
Du kan stänga av maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Stänga av/starta om maskinen
1
Öppna strömbrytarens lucka och tryck strömbrytaren mot "".
2
Stäng strömbrytarens lucka.
Maskinen kan behöva lite tid för att stängas av helt. Dra inte ut nätsladden förrän indikatorn Huvudström (Kontrollpanel) har släckts.
För att starta om maskinen, vänta minst 10 sekunder efter att indikatorn Huvudström har slocknat, stäng sedan av och sätt på maskinen. Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> har aktiverats bör du vänta minst 20 sekunder innan du startar om maskinen. <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare>
7W93-00J