Redigera registrerade mottagare i snabbvalsknappar

Efter att du registrerat mottagare kan du ändra eller ta bort deras inställningar.
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera snabbval>.
3
Välj den snabbvalsknapp du vill ändra eller ta bort.
Om du vill redigera inställningarna för en snabbvalsknapp, tryck på <Registrera/redigera>. För information om hur du ändrar inställningarna, se steg 7 i Registrera mottagare i adressboken. Tryck på <OK> när du slutför redigeringen.
Om du vill ta bort en snabbknapp, välj en sådan och tryck på <Radera>  <Ja>.
4
Tryck på <Stäng>.
7W93-06C