Grundläggande funktioner

Detta kapitel beskriver grundläggande funktioner som är gemensamma för användningen av alla funktioner till exempel hur man använder kontrollpanelen. Detta kapitel innehåller också information om hur man läser och använder pekskärmen vilket är det viktigaste sättet att styra funktioner från huvudenheten.

Med pekskärmen

I det här avsnittet beskrivs hur du använder knapparna på pekskärmen för att utföra olika åtgärder, t.ex. justera och kontrollera inställningarna. I det här avsnittet beskrivs också hur du anger text och siffror, vilket t.ex. krävs för att registrera information i adressboken och skicka fax.

Logga in på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du loggar in när inloggningsskärmbilden visas.

Anpassa pekskärmen

I det här avsnittet beskrivs hur du kan ordna knappar och anpassa menyer, för att göra det lättare att använda skärmbilder som visas på pekskärmen.

Avbryta jobb

I det här avsnittet beskrivs hur du avbryter aktiva sänd-/utskriftsjobb.

Ange ljudinställningar

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för ljud, som t.ex. avges när en faxsändning är klar eller när ett fel inträffar.

Gå till viloläge

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för viloläge.

Registrera mottagare

I det här avsnittet beskrivs hur du registrerar mottagare i adressboken eller snabbvalsknappar för att skicka fax och scanna dokument.
7W93-055