Registrera en grupp i en snabbvalsknapp

Mottagare som har registrerats i snabbvalsknappar kan kombineras till en grupp och registreras som en och samma mottagare.
Du kan också registrera en brevlåda (ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen) i en grupp (Göra enkla ändringar i filer).
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera snabbval>.
3
Välj den snabbknapp du vill registrera och tryck på <Registrera/redigera>.
4
Tryck på <Grupp>.
5
Tryck på <Namn>  ange gruppnamn och tryck på <OK>.
6
Tryck på <Namn på snabb valstangent>  ange snabbvalsknappens namn som ska visas och tryck på <OK>.
7
Välj de mottagare du vill registrera i en grupp.
Tryck på <Lägg till från snabbval> välj mottagare tryck på <OK>.
När du väljer en brevlåda
Tryck på <Lagra i brevlåda>  välj brevlådan  tryck på <OK>.
8
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7W93-06A