Registrera genvägar för ofta använda Inställningar/Registreringar

Du kan registrera genvägar för inställningarna som visas när du trycker på  (Inställningar/Registrering) i <Snabbknapp Inst./Registr.>. Detta gör att du snabbt kan visa även de inställningar som finns djupt nere i menyhierarkin.
Om <Snabbknapp Inst./Registr.> inte visas på skärmen <Hem> ska du trycka på  <Inställningar för hemadministration> <Begränsa funktionsdisplay>  <Ställ in> och ställa in att <Snabbknapp Inst./Registr.> ska visas.
Genvägar som kan registreras: 10
1
Tryck på <Snabbknapp Inst./Registr.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera>.
3
Välj den knapp du vill registrera inställningar för.
Du kan välja den tilldelade knappen för att ändra de registrerade inställningarna.
4
Välj inställningarna som ska registreras som kortkommandon och tryck på <OK>.
Om du inte vill registrera inställningar, välj <Ej tilldelad>.
7W93-05Y