Skapa häften

Du kan skapa lättlästa häften av professionellt utförande, med bindningsmarginaler och omslag. Du kan också konfigurera inställningar för att snabbt skapa häften, genom att ange sidlayout, 2-sidig kopiering och lägga till omslag.
7W93-079