Kopiering

I det här kapitlet beskrivs grundläggande kopieringsfunktioner och andra praktiska funktioner.

Introduktion till grundläggande kopieringsfunktioner

I det här avsnittet beskrivs skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner.

Öka kvalitet och effektivitet

I det här avsnittet beskrivs funktioner för att öka kopieringskvaliteten och effektiviteten genom att t.ex. justera skärpan för att få tydligare utskriftsresultat och kombinera flera original för att kunna kopiera dem samtidigt.

Skapa häften och åhörarkopior

I det här avsnittet beskrivs kopieringfunktioner som gör att du kan skapa häften med omslag, eller skapa dokument som kan distribueras och hanteras med sidnummer, referensnummer osv.

Användbara kopieringsfunktioner

I det här avsnittet beskrivs olika kopieringsfunktioner, från dokumentredigeringsfunktioner för att ändra layout till tillverkning av etiketter och säkerhetsfunktioner för att förhindra informationsläckage.
7W93-06E