Spegla bilder (Spegelbild)

Med den här funktionen kan du kopiera originalbilden inverterad, som en spegelbild. Utan att använda dator, kan du lätt skapa symmetriska bilder och diagram.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Spegelbild>.
5
Tryck på <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
7W93-07J