Hoppa över tomma sidor när du skriver ut

Maskinen kan upptäcka tomma sidor vid scanning och skriva ut alla sidorna förutom de tomma.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Hoppa över tomma sidor>.
5
Tryck på <Justera identif.nivå> för att ange noggrannhet för detektering av tomma papper och tryck sedan på <OK>.
Om du trycker på <+> blir identifieringsprecisionen högre.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Om originalets storlek är mindre än det inställda scanningsformatet kan det komma att inte hoppas över korrekt.
För att kontrollera antalet sidor som har skrivits ut, följ anvisningarna nedan:
 (Statusmonitor)  <Kopiera/skriva ut>  <Jobblogg>  välj ett dokument  <Detaljer>  kontrollera antalet som visas för <Originalsidor>.
Statusskärmen och rapporten visar antalet som innehåller tomma papper. Kontrollera status för kopior/utskrifter
Kopieräkneverket tar inte hänsyn till tomma papper som sparas. Scanningsräkneverket tar hänsyn till sådana sidor.
Om du gör inställningar i <Scanna och lagra>, läs <Hoppa över tomma sidor> som <Hoppa över tomma original> i det här avsnittet.
7W93-084