Få e-postmeddelande om slutförd sändning

Du kan få ett e-postmeddelande som meddelar att dokumentsändningen har slutförts. Även om dokument väntar på att skickas, kan du använda din dator eller bärbara enhet för att kontrollera att dokumentsändningen är klar, vilket ger dig extra trygghet. Om ett fel inträffar blir du meddelad om vilka mottagare som inte har fått dokumentet.
Om du vill välja vilken mottagare som ska meddelas från <Adressbok>, måste du registrera mottagaren i förväg. Registrera mottagare i adressboken
Om du vill välja <Skicka till mig> som mottagare som ska meddelas, måste du i förväg registrera din e-postadress i användarinformationen och logga in med personlig autentiseringshantering. Registrera användarinformation på den lokala enheten
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Jobbet klart-meddelande>.
6
Välj meddelandetidpunkt och ange vilken mottagare som ska meddelas.
Om du väljer <Avisering för alla resultat> skickas ett e-postmeddelande för varje sändjobb. Om du väljer <Meddela end. vid fel> skickas ett e-postmeddelande bara när ett fel inträffar.
För mer information om hur du visar och använder adressboken, se Adressbok.
Om du vill kontrollera innehållet i det skickade dokumentet väljer du <Bifoga sändbild> för att bifoga första sidan av dokumentet som en PDF-fil i ett e-postmeddelande.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar. När sändningen har slutförts, skickas e-postmeddelandet till den angivna adressen.
7W93-08S