Ta emot fax

När ett fax tas emot

Indikatorn Bearbetar/Data på kontrollpanelen blinkar grönt. När mottagningen är klar skrivs dokumentet ut automatiskt och indikatorn slocknar.
För att avbryta mottagningen, tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobbstatus>  välj ett dokument  <Avbryt>.

Utmatade papper

Ett inkommande fax skrivs ut på papper av samma format som det mottagna dokumentets format. Om det inte finns något papper som överensstämmer med formatet på det mottagna dokumentet, skrivs dokumentet ut enligt inställningen <Välj låda>. <Välj låda>
Om du vill ta emot faxinformationstjänster
Följ det inspelade meddelandet för att ange tjänstnumret, och tryck sedan på <Starta M.>.
Om du vill ha mer information om tjänsten kontaktar du det företag som tillhandahåller tjänsten.
Ta emot med en subadress
Enheten har stöd för användning av underadresser enligt ITU-T* -standarden. Om du vill ta emot ett dokument med en subadress, se <Inst. för vidarebefordring>.
* Förkortning för International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, vilket är den grupp som utfärdar rekommendationer för standardisering av den internationella telekommunikationen.
TIPS
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
Om du ställer in maskinen att kontrollera ett lösenord för subadresskommunikation, kan du förhindra att skräppostfax tas emot på maskinen. <Mottagningslösenord>
Att sätta <Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.> till <Ja> låter dig vidarebefordra mottagna dokument till maskinens lagringsutrymme (minneslåda för mottagning) om de inte kan skrivas ut på grund av pappersstopp eller att det är slut på papper. I sådana fall sätts <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-fax> automatiskt till <På>, och vidarebefordrade dokument kan kontrolleras på skärmen. Vidarebefordrade dokument kan skrivas ut senare. (Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)) För att återgå till normal utskrift, sätt <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-fax> till <Av>.
7W93-08H