<Gemensamma inställningar>

Ange inställningar för funktionerna mottagning och vidarebefordring.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Skriv ut på båda sidor>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill skriva ut mottagna dokument på båda sidor av papperet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skriv ut på båda sidor>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Välj låda>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange hur utskriften ska ske när det inte finns något papper som överensstämmer med formatet på det mottagna dokumentet. Det finns fyra utskriftsmetoder.
<Omkopplare A>
Bilden skrivs ut på två pappersark med samma kombinerade format som det mottagna dokumentet.
<Omkopplare B>
Bilden skrivs ut med tomrum på papper med samma bredd som det mottagna dokumentet.
<Omkopplare C>
Bilden förminskas och skrivs ut på papper med annan bredd än det mottagna dokumentet.
<Omkopplare D>
Bilden skrivs ut på papper med större format än det mottagna dokumentet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj låda>
Omkopplare A: <>, <Av>
Omkopplare B: <>, <Av>
Omkopplare C: <>, <Av>
Omkopplare D: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Minska faxmottagningsstorlek>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att förminska det mottagna dokumentet så att hela dokumentet skrivs ut på den utskrivbara ytan på papperet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Minska faxmottagningsstorlek>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Förminskningsläge>: <Auto>, <Fast>
<Förminska %>: 75 till 90 % till 97 %
<Förminskningsriktning>: <Vertikalt och horisontellt>, <Endast vertikalt>
Om det här alternativet har ställts in på <Av> förminskas inte bildstorleken för den mottagna filen för att passa pappersformatet. Om formatet på den bilden överstiger den utskrivbara ytan, delas bilden upp i lika stora delar och skrivs ut på separata pappersark.
Om du väljer <Auto> i <Förminskningsläge> förminskas bilden automatiskt med en lämplig förminskningsgrad. Detta förhållande kan sträcka sig från det värde som angetts för <Förminska %>, upp till 100% av det mottagna dokumentets format.

<2 på 1 logg>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Om inställningen är <På>, kan du skriva ut mottagna dokument med layouten 2 på 1.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<2 på 1 logg>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Detta läge är endast tillgängligt under följande förhållanden:
Du måste välja samma papperslåda för utskrift av två sidor i följd i ett mottaget dokument.
Papperet i den valda papperslådan måste vara tillräckligt stort för att rymma två sidor i följd.
Om du ställer in <2 på 1 logg> på <På>, skrivs dokumenten ut avgränsade med en streckad linje. Om du skriver ut dokumenten med avsändarinformation, skrivs inte den streckade linjen ut i området med avsändarinformationen.

<Skriv ut sidfot på mottagna sidor>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill skriva ut information, som t.ex. mottagning och sidnummer, längst ned på mottagna dokument.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
<Utskrift>, <Skriv inte ut>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När ett e-mail utan body tas emot, skrivs informationen för avsändare och ämne (upp till 24 tecken vardera) högst upp på första sidan i den bifogade filen.

<Avbryt och skriv ut mottagningsjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange att andra jobb ska pausas för att skriva ut fax/I-fax när maskinen tar emot dem.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Avbryt och skriv ut mottagningsjobb>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd inställningar för vidarebefordring>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill vidarebefordra mottagna dokument till andra mottagare, som t.ex. inlådan för konfidentiella fax på maskinen och en extern filserver. Om du väljer <På> måste du ange vidarebefordringsvillkor i <Inst. för vidarebefordring>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd inställningar för vidarebefordring>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Hantera filer med vidarebefordringsfel>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ställa in hur maskinen ska hantera dokument som inte kan vidarebefordras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hantera filer med vidarebefordringsfel>
<Skriv alltid ut>, <Lagra/skriv ut>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du trycker på <Gemensamma inställningar> och sätter <Radera misslyckade sändningsjobb> till <Av> sparas dokument med vidarebefordringsfel på skärmbilden <Statusmonitor> och dokumenten kommer inte behandlas enligt de inställningar du angett här.
Om du väljer <Lagra/skriv ut> när minneslås har ställts in, sparas dokument med vidarebefordringsfel.
Om du väljer <Lagra/skriv ut> när minneslås inte har ställts in, skrivs dokument med vidarebefordringsfel ut.

<Inst. för vidarebefordring>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange villkor för vidarebefordring av mottagna dokument. Du kan också ange att vidarebefordra alla inkommande dokument till en angiven mottagare utan att ange några villkor. Vidarebefordra mottagna dokument automatiskt
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inst. för vidarebefordring>
<Mottagn.metod:>, <Bekräfta/avslå>, <Radera>, <Registrera>, <Vidarebefordra utan villkor>, <Detaljer/redigera>, <E-postprioritet>, <Skriv ut lista>, <Sök>, <Rensa>
Ja
Nej
Ja
Ja*1
Nej*2
Forwarding Settings
*1 <Registrera>, <Radera>, <Detaljer/redigera>, <Skriv ut lista>, <Vidarebefordra utan villkor>, <Sök>: Nej
*2 <Registrera>, <Vidarebefordra utan villkor>, <Detaljer/redigera>: C

<Ange fax/I-fax inlåda>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Ange inställningar för inlåda för fax/I-fax.

<Skicka alltid meddelande om M.-fel>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill meddela avsändaren att I-faxdokumentet inte togs emot korrekt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skicka alltid meddelande om M.-fel>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0S3