Fylla på klamrar i häftningsefterbehandlaren

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta ut den tomma klammerbehållaren från klammerpatronen.
Kläm på pilarna på klammerbehållaren och ta bort den i pilens riktning.
4
Ta ut den nya klammerbehållaren ur sin förpackning.
5
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
Sätt in fliken i änden på klammerbehållaren i klammerpatronen, sänk ned klammerbehållaren och montera den.
6
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in det så långt det går.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
7W93-01K