Fylla på häftklamrar

Om klamrarna i efterbehandlaren är slut visas en ikon i skärmens nedre högra hörn som påminner dig om att fylla på klamrarna. Tryck på ikonen och följ instruktionerna på skärmen för att byta ut klammerbehållaren.
Kopior och utskrifter kan matas ut med tillbehör medan du fyller på klamrarna. Var försiktig när du hanterar tillbehör som har installerats på maskinen.
För mer information om klammerbehållarens produktnummer, se Förbrukningsartiklar.
7W93-01J