Funktioner kopplade till molntjänst

Du kan kontrollera användningsstatus för enhet och användare genom att länka till en molntjänst, beroende på vilken modell av maskinen du använder.

uniFLOW Online Express

Om du skapar "hyresgäster" i molnet och registrerar användarinformation och enheter, kan du använda följande funktioner utan att bygga en server.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för instruktioner om hur du skapar och kommer åt en klient.
Ytterligare information om uniFLOW Online Express finns i "First Steps Guide".

"Autentiseringsfunktion" som skapar en säker miljö för enhetsanvändning

Genom att registrera användare och enheter i uniFLOW Online Express, kan du skapa en säker och anpassad utskriftsmiljö utan att behöva en lokal server. I den här miljön kan du t.ex. undvika problem med att en användare tar utskrifter som lämnats av någon annan, eller du kan anpassa enhetsskärmen till dig själv.
Följande kan utföras med autentiseringsfunktionen i uniFLOW Online Express:
Hantera användarinformation för autentiseringsfunktionen
Hantera verifieringsinformation som ID-kort och PIN-koder
Växla autentiseringsmetod och autentiseringssystem*
*Endast för administratörer

"Konto- och rapportfunktion" som du använder för att kontrollera loggar och kostnader

Med den här funktionen beräknas användning av enheter registrerade/anslutna till samma hyresgäst på uniFLOW Online Express, och sedan skapas en rapport. Genom att länka till autentiseringsfunktionen för uniFLOW Online Express kan du med den här funktionen kontrollera användningslogg för varje användare och skapa kostnadstabeller för varje kopierad/scannad sida så att du kan beräkna/kontrollera kostnaderna för varje enhet.

"Enkel scanningsfunktion" som skickar scannade data till en e-postadress eller i molnet

Med den här funktionen kan du skicka scannade dokument till din e-postadress (Scan to Myself) eller direkt lagra dem i den externa molntjänsten.
Huvudspecifikationer
Autentiseringsfunktion
Användarregistreringsmetod
Länka till Office 365TM-kontot
Överföra i CSV-format
Registrera användare via e-post
Manuell inmatning
Användarautentiseringssystem
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM integrerat med Active Directory Federation Services
Active Directory i ditt företag
Länka med externa SNS-tjänster (Single Sign-On)
Autentiseringsmetod
PIN-kod
ID-kort
ID-kort + PIN-kod
Konto- och rapportfunktion
Rapporttyp
Användningslogg för varje användare
Användningslogg för varje enhet
Kopierings-/utskrifts-/scannings-/faxloggar för alla användare
Kopierings-/utskrifts-/scannings-/faxloggar för alla enheter (alla perioder)
Kopierings-/utskrifts-/scannings-/faxloggar för alla enheter (angivna perioder)
Enkel scanningsfunktion
Sänd-/lagringsfunktion
Scan to Myself (skicka e-post), Scan to Google Drive
Filformat
TIFF, PDF
7W93-0KA